Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Brestovec
ObecBrestovec
Obec Brestovec
ObecBrestovec

Objavujte

rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Zobrazené 151-180 z 181

Očkovanie psov

Dátum: 2. 9. 2021

V sobotu dňa 4.9.2021 sa bude v obci vykonávať očkovanie psov proti besnote s nasledovným časovým harmonogramom:

Vyhláška č. 241 Úradu verejného zdravia SR

Dátum: 17. 8. 2021

Vyhláška č.241 ÚVZ SR k hromadným podujatiam, účinnosť je od dňa 16.8.2021.

Odpočet stavu elektromerov

Dátum: 3. 8. 2021

Západoslovenská distribučná, a.s. bude do dňa 9.8.2021 v obci vykonávať odpočet stavu elektromerov. Zároveň žiada občanov,aby sprístupnili odpočtárovi svoje elektromery. V prípade Vašej neprítomnosti, nechajte stav elektromeru na viditeľnom mieste.

FUTBALOVÉ SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE

Dátum: 15. 7. 2021

TJ Brestovec pozýva na "FUTBALOVÉ SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE", ktoré sa uskutoční dňa 17.7.2021 na ihrisku Pod Solniskom. Začiatok je o 14:00 hod., 1.zápas odohrá mládežnícke družstvo U09 TJ Brestovec-TJ Spartak Myjava.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

Dátum: 29. 6. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyhlasuje od pondelka dňa 28. júna 2021 od 12:00 hod. až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Ochrana úrody pred požiarmi

Dátum: 29. 6. 2021

V letnom období sa v najväčšej miere zhodnocuje práca pestovateľov poľnohospodárskych plodín a rozhoduje sa o úspešnosti vynaloženej práce.

Pozvánka na online program Myjava 2021 1

Pozvánka na online program Myjava 2021

Dátum: 15. 6. 2021

Mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK vás srdečne pozývajú na 61. ročník MFF MYJAVA 2021,
ktorý sa pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v našom okrese uskutoční vo virtuálnom prostredí.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Brestovec

Dátum: 4. 6. 2021

Obecné zastupiteľstvo v Brestovci v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 16/2021 zo dňa 3.6.2021.

Multifunkčné ihrisko v Brestovci - otvorené

Dátum: 2. 6. 2021

Obec Brestovec oznamuje, že od 2.6.2021 je multifunkčné ihrisko opäť v prevádzke. Objednať a rezervovať si ho môžete u p. Viery Vojtkovej, tel. č. 0918 027 776.


Očkovanie proti COVID-19 v obci Brestovec

Dátum: 28. 5. 2021

Obec Brestovec v spolupráci s Nemocnicou Myjava plánuje očkovanie proti COVID-19 vakcínou Pfizer občanov s trvalým pobytom v obci Brestovec.

Oznámenie o čistení hraničného pruhu na slovensko-českej štátnej hranici

Dátum: 14. 5. 2021

Ministerstvo vnútra SR v rámci činnosti pri správe štátnych hraníc zabezpečuje pravidelné čistenie hraničného pruhu a kruhových plôch okolo hraničných znakov na štátnej hranici.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Asistované sčítanie

Dátum: 30. 4. 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 bude od pondelka 3. mája 2021 pokračovať takzvaným asistovaním sčítaním. To je určené tým občanom, ktorí z objektívnych dôvodov nemali možnosť sa sčítať elektronicky do stanového termínu 31. marca 2021. Asistované sčítanie potrvá do 13. júna 2021.

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 215

Dátum: 29. 4. 2021

UZNESENIE VLÁDY SR č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 29. 4. 2021

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bola zverejnená vyhláška:

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 29. 4. 2021

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli zverejnené vyhlášky:

Zápis detí do Materskej školy v Brestovci na školský rok 2021/2022

Dátum: 25. 4. 2021

V termíne od 3. mája do 14. mája 2021 v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. prijímame v materskej škole žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa.

Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR

Dátum: 18. 4. 2021

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky boli zverejnené vyhlášky:

Prerušenie distribúcie elektriny - 4.5.2021

Dátum: 6. 4. 2021

ZSE Distribúcia, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje prerušenie distribúcie elektriny.
Sčítanie obyvateľov 2021

Dátum: 1. 4. 2021

K 31.3.2021 sa v našej obci sčítalo 96,3 % obyvateľov.
Pre obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami, ani s pomocou blízkej osoby bude určené asistované sčítanie, ktoré určí predseda Štatistického úradu SR na základe epidemickej situácie na Slovensku. Asistované sčítanie potrvá 6 týždňov.

Sčítanie obyvateľov 2021

Dátum: 24. 3. 2021

K dnešnému dňu je v našej obci sčítaných 83,30 % obyvateľov. Do sčítania sa ešte nezapojilo 35 domácností. V 52 domácnostiach je sčítaná iba časť obyvateľov, niekde chýbajú maloleté deti, tie treba sčítať osobitne.
Upozorňujeme, že obyvatelia sú povinní sčítať sa.

Vestník vlády SR - čiastka č. 46/2021

Dátum: 12. 3. 2021

Oznamujem Vám, že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, v čiastke č. 46/2021 uverejnili:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 22. 2. 2021

Na základe rozhodnutia starostu obce a podľa § 13, odst. 4, písm. a/ zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, sa uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Brestovci, dňa 24.2.2021 o 16:00 hodine /streda/ v zasadačke Obecného úradu v Brestovci.

UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo dňa 5.2.2021

Dátum: 8. 2. 2021

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa
čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Podávanie priznania k dani z nehnuteľností

Dátum: 26. 1. 2021

Priznanie k dani z nehnuteľností si podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho p

VÝZVA NA OREZ STROMOV

Dátum: 3. 12. 2020

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) a § 11 odst. 3 zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. vyzýva vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť

ÚČASŤ NA TESTOVANÍ UZNESENIE SR RADÍ MEDZI VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA

Dátum: 6. 11. 2020

Uznesenie vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 upravuje výnimku zo zákazu vychádzania pre osobu „za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia“. Účasť na druhom kole testovania antigénovými testami spadá pod neodkladné vyšetrenie, a môžu sa ho preto zúčastniť aj občania bez certifikátu z 1. kola celoplošného testovania.

Uznesenie Vlády SR č. 704

Dátum: 5. 11. 2020


Schválené uznesenie Vlády SR č. 704 zo dňa 4.novembra 2020

ZBER PAPIERA - Čo nepatrí do odpadového papiera v triedenom zbere

Dátum: 3. 11. 2020

BRANTNER Slovakia s.r.o., prevádzka Myjava vykonala v našej obci plánovaný zber papiera. Nakoľko boli zistené v papieri nežiadúce prímesi / hygienické papierové vreckovky, kuchynské papierové utierky, jednorazové ochranné rúška/, Vás informujeme, čo nepatrí do odpadového papiera v triedenom zbere.

Registrácia chovov ošípaných

Dátum: 14. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných.

Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na č. tel. 032/2856022.

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

Dátum: 18. 9. 2020

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde.
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.
Na vznik požiaru v čase vykurovacieho obdobia vplýva najmä:
● nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov
● nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies,
● zlý technický stav vykurovacích telies.

Okrem týchto uvedených príčin je najčastejšou príčinou vzniku požiaru aj nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými látkami alebo žeravým popolom.

Zobrazené 151-180 z 181

Udalosti

Aktuálne počasie

dnes, streda 24. 7. 2024
oblačno 26 °C 15 °C
štvrtok 25. 7. takmer jasno 24/13 °C
piatok 26. 7. takmer jasno 27/13 °C
sobota 27. 7. zamračené 33/16 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Foto 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Užitočné informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať

Obec Brestovec Brestovec

hore