Obsah

Vitajte na stránkach obce Brestovec

 

Som veľmi rád, že Ste pri potulkách na internete zablúdili do našej malej obce Brestovec, ktorá sa nachádza v severnej časti Myjavskej pahorkatiny na úpätí Bielych Karpát pod masívom Javoriny 4 km severne od Myjavy. Zo severnej strany je Brestovec lemovaný pohorím Biele Karpaty a tu tiež hraničí s Českou republikou.

Brestovec sa vyvíjal postupne z niekoľkých roztratených poddanských usadlostí. Po odčlenení od Myjavy sa v roku 1955 stal strediskovou obcou okolitých kopaníc. Z architektonických pamiatok sa zachovalo niekoľko pôvodných ľudových obytných a hospodárskych budov z 19. storočia.

Osady obce sú rozložené na pahorkoch a v dolinách, ktoré spája viac než 30 km miestnych komunikácií. Brestovec je veľmi zaujímavá súčasť Myjavskej pahorkatiny, popretkávaná mnohými turistickými chodníkmi. V katastri obce je mnoho chalúp, v ktorých trávia svoje dovolenky ľudia z rôznych kútov Slovenska.

 

Ing. Dušan Duga, starosta

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Myjava
Región Myjava
Počet obyvateľov 937
Rozloha 1734 ha
Prvá písomná zmienka 1955

mapa

Aktuality

10.11.2017

Zber tetrapakov

Oznamujeme občanom, že v stredu dňa 15.11.2017 uskutoční firma BRANTNER Slovakia, s.r.o. prevádzka Myjava v našej obci zber tetrapakov. Stlačené nápojové kartóny od mlieka, džúsov a ovocných štiav v oranžových igelitových vreciach treba vyložiť k popolovým nádobám a k veľkoobjemovým kontajnerom.

Detail Aktuality

07.11.2017

Úprava cestovného poriadku

Oznamujeme občanom, že Trenčiansky samosprávny kraj vyhovel našej žiadosti o úpravu cestovného poriadku a to zachádzanie spoja č. 4 aut. linky 303 404 Myjava - Vrbovce – Chvojnica s odchodom z aut. zastávky Vrbovce, nám. o 5.25 hod. na aut. zastávku Brestovec, Pol’ana Salaš s odch. o 5.51 hod a Brestovec, Poľana Brunov s odch. o 5.53 hod.. Zmena CP je zrealizovaná s platnosťou od 1.11. 2017.

Detail Aktuality

06.11.2017

Výsledky volieb do Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

V sobotu dňa 4. novembra 2017 sa na Slovensku uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. V našej obci boli vytvorené dňa volebné okrsky, spolu bolo zapísaných v zozname 811 oprávnených voličov, z toho na hlasovaní sa zúčastnilo 171 voličov, účasť bola 21,08 %. Takto sme hlasovali:

Detail Voľby do VÚC 2017

26.10.2017

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku č. 01/2017

Obec Brestovec, Brestovec č. 273, 907 01 Myjava v zmysle § 9a ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Brestovci č. 46/2017 zo dňa 25.10.2017 zverejňuje zámer priameho predaja nadbytočného majetku. Predmetom zámeru priameho predaja je nadbytočný nehnuteľný majetok pozemok CKN parc. č. 37606/1 o výmere 765 m2 – záhrady a pozemok CKN parc. č. 37606/2 o výmere 32 m2 – zast. plochy a nádvoria – vo vlastníctve Obce Brestovec v 1/1 - LV č. 1411.

Detail Aktuality

24.10.2017

Obradová cestovina - „HRTÁNKI“

Centrum tradičnej kultúry v Myjave, OvZP TSK, vás pozýva na podujatie venované tradičných myjavským obradovým cestovinám vianočného obdobia. Podujatie sa uskutoční dňa 28. novembra 2017 o 18:00 hod. v malej nácvikovej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave. Hrtánki si budete môcť vlastnoručne vyrobiť na tradičnom náradí. Prezradíme vám tajomstvá výrobných postupov a zaujímavosti z ich histórie. V prípade záujmu o podujatie sa záväzne prihláste na e-mail: eva.cmelova@ctk.tsk.sk alebo na tel. č.: 034 621 32 52, 0918 968 706. Ponúkame vám tiež možnosť zakúpiť si tradičné náradie na výrobu cestovín. Na prípravu cesta si treba priniesť 1 vajce, ¼ kg polohrubej múky a misku.

Detail Aktuality