Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.07.2017

Zmluva o poskytnutí programu starostlivosti o lesy č. 1704

30

Neuvedené

Národné lesnícke centrum

Obec Brestovec

04.07.2017

Zmluva o dielo-Rekonštrukcia kultúrneho domu

29

34 708,20 EUR

STAS s.r.o. Myjava

Obec Brestovec

30.06.2017

Dodatok k Zmluve o dielo č. EA PRV 2015 - 20 741

28

Neuvedené

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Brestovec

29.06.2017

Zmluva o dielo

27

45 505,11 EUR

M.Cup Production s.r.o.

Obec Brestovec

26.06.2017

Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny

26

Neuvedené

ZSE Energia, a.s. Bratislava

Obec Brestovec

15.06.2017

Zmluva č. 8/2017 slávnosti Veľká Javorina

25

70,00 EUR

Združenie bratstva Čechov a Slovákov

Obec Brestovec

06.06.2017

Zmluva č. 37224

24

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Brestovec

29.05.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

23

80,00 EUR

ORANGE

Obec Brestovec

25.05.2017

Zmluva č. 7/2017 Mesto Myjava MFF 2017

22

200,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Brestovec

26.04.2017

Zmluva č. 6/2017 Nemocnica s poliklinikou Myjava

21

150,00 EUR

NsP Myjava

Obec Brestovec

26.04.2017

Zmluva č. 5/2017 Poľovnícke združenie vlastníkov pôdy Brestovec

20

1 000,00 EUR

PZ vlastníkov pôdy Brestovec

Obec Brestovec

26.04.2017

Zmluva č. 4/2017 ZO Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

19

50,00 EUR

Únia NaSS, ZO Myjava

Obec Brestovec

26.04.2017

Zmluva č. 3/2017 ZO SSZ Brestovec

18

400,00 EUR

ZO SZZ Brestovec

Obec Brestovec

26.04.2017

Zmluva č. 2/2017 Jednota dôchodcov Brestovec

17

600,00 EUR

Jednota dôchodcov Brestovec

Obec Brestovec

21.04.2017

Zmluva č. 1/2017 TJ Jednota Brestovec

16

3 000,00 EUR

TJ Jednota Brestovec

Obec Brestovec

09.03.2017

Kúpna zmluva

15

2 570,00 EUR

Ján Pánik

Obec Brestovec

Zmluva o finančnom vklade č. 1/2017

14

0,00 EUR

MAS Myjava

Obec Brestovec

Dodatok k Zmluve r.2017

13

0,00 EUR

Spoločná obecná úradovňa

Obec Brestovec

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00160/2017

12

0,00 EUR

SPF

Obec Brestovec

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00154/2017

11

0,00 EUR

SPF

Obec Brestovec

Zmluva o zriadení vecného bremena -Brestovec -vodovod U Ticháčkov

10

Neuvedené

Občania

Obec Brestovec

Zmluva o dielo NSWD-07-12-2016-SK

9

0,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Brestovec

Zmluva o prevádzke webového sídla

8

0,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Brestovec

Zmluva o dodaní služieb č.7/2017 PEMA LES

7

0,00 EUR

PEMA LES

Obec Brestovec

Zmluva o dodaní služieb č.6/2017 Ing. Ján Kurtis-Forest CO

6

0,00 EUR

Ing. Ján Kurtiš-Forest CO

Obec Brestovec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: